Search filter:
تیپ املاک و مستغلات
نوع معامله
شهر
بازسازی
پل
قیمت (/$):
مساحت (مترمکعب.):
اتاقها:
دستشویی:
طبقه:
ایوان:
:
تمام سطور 34156 یاداشت
کرایه ای خانه
2020-11-30
ID: 83210
2 700 900 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/واکه خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
اتاقها: 3
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 100 مترمکعب.
طبقه: 2/9
فروشی زمین
2020-11-30
ID: 83209
1 200 000 400 000 / $
 
: تفلیس/وازیس اوبانی
مساحت: 1432 مترمکعب.
فروشی زمین
2020-11-30
ID: 83206
450 000 150 000 / $
 
: تفلیس/بتانیا
مساحت: 1000 مترمکعب.
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83203
477 000 159 000 / $
نوساز, ساختمان سفید  
: تفلیس/واکه
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 2
مساحت: 109 مترمکعب.
طبقه: 10/18
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83202
345 000 115 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو کوه ایکالتو
اتاقها: 5
اتاق خواب: 4
: 2
مساحت: 165 مترمکعب.
طبقه: 1/12
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83201
273 000 91 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو خیابان اونیورسیتی
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 68 مترمکعب.
طبقه: 5/18
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83200
162 000 54 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو خیابان اونیورسیتی
: 1
مساحت: 54 مترمکعب.
طبقه: 9/26
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83198
420 000 140 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو خیابان کاندلاکی
اتاقها: 4
: 1
مساحت: 109 مترمکعب.
طبقه: 2/9
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83197
840 000 280 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
: 1
مساحت: 160 مترمکعب.
طبقه: 11/17
فروشی خانه
2020-11-28
ID: 83196
477 000 159 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو خیابان کاوتارادزه
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
: 2
مساحت: 135 مترمکعب.
طبقه: 15/17