درباره ی ما


چشم انداز : VISION

یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده ی خدمات در حوزه های سرمایه گذاری، اقامتی، راه اندازی کسب و کار در گرجستان طی 2 سال آینده

ماموریت:MISSION

شرکت وان جورجیا و تیم متخصص آن با قصد به حداقل رسانیدن ریسک موجود در کشور جدید توسط سرمایه گذاران با هدف انجام اقدامی موثر در راستای بهبود شرایط فعلی و آشفته ی

خدمات مشاوره ای در گرجستان

وان جورجیا و تیم متشکل از متخصصان حقوقی، مالی، مدیریت برآنست تا سوالات احتمالی هموطنان و سایر سرمایه گذاران را به حداقل ممکن برساند

ارزشهای کلیدی سازمان

صداقت : ارائه ی اطلاعات بروز و شفاف به مشتریان

درستکاری : انجام امور درخواستی مشتریان با رعایت کامل حقوق مشتری

آینده نگری : ارائه ی خدمات با رویکرد کسب و کار پایدار و آینده نگر

حرفه ای گری : استفاده از حد اکثر توان فنی و ارتباطی در خصوص ارائه ی خدمات برترويرايش