کرایه ای فضای تجاری
ID: 96600
57
2024-02-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
4 500 1 500 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
پارکینگ عمومی
اینترنت
گاز. گرمایشی
اب. گرم
Data:
مساحت: 80 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 1)
اتاقها: 4
دستشویی: 1
بازسازی: قدیمی باسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...