کرایه ای خانه
ID: 96598
67
2024-02-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
:
0 0 / $
:
1 950 650 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
نگهبان
Data:
مساحت: 50 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 9)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 4 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...