کرایه ای خانه
ID: 96597
77
2024-02-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان چیکووانی
:
0 0 / $
:
2 100 700 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 6)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 8 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...