کرایه ای اداره
ID: 96595
65
2024-02-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان کوتاتلادزه
:
0 0 / $
:
8 700 2 900 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
پارکینگ عمومی
انبار
اینترنت
گاز. گرمایشی
اب. گرم
Data:
مساحت: 130 مترمکعب.
مساحت زمین: 200 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 3)
اتاقها: 5
دستشویی: 2
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...