کرایه ای فضای تجاری
ID: 96593
69
2024-02-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان پکینی
:
0 0 / $
:
6 600 2 200 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
مبلمان
اینترنت
گاز. گرمایشی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
Data:
مساحت: 65 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 9)
اتاقها: 1
دستشویی: 1
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...