فروشی خانه
ID: 96588
122
2024-02-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
540 000 180 000 / $
مترمکعب. = 6 000 2 000 / $
Options:
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 90 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 7)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...