فروشی خانه
ID: 96587
83
2024-02-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان اِیولی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
327 000 109 000 / $
مترمکعب. = 4 542 1 514 / $
Options:
اسانسور
Data:
مساحت: 72 مترمکعب.
طبقه: 7 (Total 12)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 11 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: Green Frame
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...