فروشی خانه
ID: 96586
120
2024-02-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان سایرمع
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
712 500 237 500 / $
مترمکعب. = 5 481 1 827 / $
Options:
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 130 مترمکعب.
طبقه: 8 (Total 9)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
دستشویی: 2
حیاط: 25 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...