کرایه ای خانه
ID: 92968
71
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واشیلیس جواری
Street - خیابان اصلی گِلوانی
:
0 0 / $
:
1 290 430 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 37 مترمکعب.
طبقه: 8 (Total 9)
اتاقها: 1
دستشویی: 1
حیاط: 3 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...