فروشی خانه
ID: 92965
17
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - اولاباری
Street - خیابان ایرباخی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
360 000 120 000 / $
مترمکعب. = 6 102 2 034 / $
Options:
Data:
مساحت: 59 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 4)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
مترو: اولاباری
بازسازی: ساختمان سفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...