فروشی خانه
ID: 92964
18
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - چوگورتی
Street - خیابان اقماشنبلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
924 000 308 000 / $
مترمکعب. = 5 404 1 801 / $
Options:
دوش
مبلمان
ابزارالات
گرمایش مرکزی
اب. گرم
دو تایی
Data:
مساحت: 171 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 3)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
مترو: مرجانیشولی
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...