فروشی خانه
ID: 90247
68
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دامنه های نوتسبیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
234 000 78 000 / $
مترمکعب. = 3 900 1 300 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 7 (Total 19)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 8 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...