کرایه ای خانه
ID: 90245
224
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دیداوبه
Street - خیابان- آ. تسرتلی
:
0 0 / $
:
1 500 500 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
حمام
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 70 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 9)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...