فروشی خانه
ID: 90244
103
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
426 000 142 000 / $
مترمکعب. = 6 358 2 119 / $
Options:
گرمایش مرکزی
اسانسور
نگهبان
Data:
مساحت: 67 مترمکعب.
طبقه: 8 (Total 14)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 10 مترمکعب.
: 3
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...