فروشی خانه
ID: 90243
72
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان اماشوکلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
403 200 134 400 / $
مترمکعب. = 3 600 1 200 / $
Options:
اسانسور
نگهبان
Data:
مساحت: 112 مترمکعب.
طبقه: 11 (Total 19)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
دستشویی: 1
حیاط: 10 مترمکعب.
: 3
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: ساختمان سفید
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...