فروشی خانه
ID: 90241
92
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
372 000 124 000 / $
مترمکعب. = 5 167 1 722 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 72 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 9)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 12 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...