فروشی خانه
ID: 90238
80
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان کاوتارادزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
459 000 153 000 / $
مترمکعب. = 4 211 1 404 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 109 مترمکعب.
طبقه: 11 (Total 12)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...