کرایه ای خانه
ID: 89494
20
2022-06-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان کوبولتی
:
0 0 / $
:
2 250 750 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 9)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...