فروشی خانه
ID: 89491
28
2022-06-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ورا
Street - خیابان چاناشیا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
750 000 250 000 / $
مترمکعب. = 4 545 1 515 / $
Options:
کولر
پارکینگ شخصی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 165 مترمکعب.
طبقه: 8 (Total 9)
اتاقها: 5
اتاق خواب: 4
دستشویی: 2
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...