فروشی خانه
ID: 89490
15
2022-06-22
موقعیت:
شهر - باتومی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
201 000 67 000 / $
مترمکعب. = 2 705 902 / $
Options:
اسانسور
Data:
مساحت: 74.3 مترمکعب.
طبقه: 7
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: ساختمان سفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...