کرایه ای اداره
ID: 89489
22
2022-06-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - کوچه بودابشت
:
0 0 / $
:
11 250 3 750 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
تلفن
اینترنت
Data:
مساحت: 295 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 15)
اتاقها: 5
دستشویی: 2
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...