فروشی منزل شخصی
ID: 87310
373
2022-01-24
موقعیت:
شهر - تفلیس
:
0 0 / $
:
22 500 7 500 / $
:
0 0 / $
:
1 800 000 600 000 / $
مترمکعب. = 3 000 1 000 / $
Options:
کولر
انبار
حمام
دوش
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 600 مترمکعب.
مساحت زمین: 1200 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 3)
اتاقها: 7
اتاق خواب: 5
دستشویی: 7
حیاط: 20 مترمکعب.
ایوان: 30 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
پل: زیبا
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...