فروشی خانه
ID: 84569
10
2021-05-01
موقعیت:
شهر - باتومی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
225 000 75 000 / $
مترمکعب. = 2 500 833 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 90 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 13)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...