فروشی خانه
ID: 84568
11
2021-05-01
موقعیت:
شهر - گوداوری
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
165 000 55 000 / $
مترمکعب. = 3 929 1 310 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 42 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 6)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...