فروشی خانه
ID: 84565
8
2021-05-01
موقعیت:
شهر - باکوریانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
195 000 65 000 / $
مترمکعب. = 3 611 1 204 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
ژنراتور
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 54 مترمکعب.
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...