کرایه ای خانه
ID: 84562
18
2021-04-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
3 000 1 000 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 140 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 6)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 10 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...