کرایه ای خانه
ID: 84561
15
2021-04-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
2 700 900 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 138 مترمکعب.
طبقه: 11 (Total 14)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 15 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...