کرایه ای خانه
ID: 84560
16
2021-04-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ودزیسی
Street - خیابان ه.آباشیدزه
:
0 0 / $
:
1 950 650 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 125 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 5)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 15 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...