فروشی خانه
ID: 84263
22
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - باگبی
Street - بزرگراه تسکنتی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
480 000 160 000 / $
مترمکعب. = 3 967 1 322 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 121 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 9)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 6 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...