فروشی خانه
ID: 84261
27
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان پالیاشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
240 000 80 000 / $
مترمکعب. = 4 138 1 379 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 58 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 6)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...