فروشی خانه
ID: 84260
21
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان ای. اباشیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
186 000 62 000 / $
مترمکعب. = 2 325 775 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 80 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 8)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...