فروشی خانه
ID: 84259
22
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان ال.قازبگی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
201 000 67 000 / $
مترمکعب. = 3 722 1 241 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 54 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 11)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...