فروشی خانه
ID: 84258
24
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
165 000 55 000 / $
مترمکعب. = 2 845 948 / $
Options:
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 58 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 5)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 10 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...