فروشی خانه
ID: 84257
21
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان اونیورسیتی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
162 000 54 000 / $
مترمکعب. = 2 746 915 / $
Options:
اسانسور
Data:
مساحت: 59 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 8)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 9 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: ساختمان سفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...