فروشی خانه
ID: 84256
21
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان تسینتسادزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
264 000 88 000 / $
مترمکعب. = 3 474 1 158 / $
Options:
کولر
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 76 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 18)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
حیاط: 3 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...