فروشی منزل شخصی
ID: 84242
28
2021-04-07
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دریاچه تفلیس
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
249 000 83 000 / $
مترمکعب. = 973 324 / $
Options:
Data:
مساحت: 256 مترمکعب.
مساحت زمین: 350 مترمکعب.
بازسازی: سیاه وسفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...