کرایه ای منزل شخصی
ID: 83800
24
2021-02-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - تسکنتی
:
0 0 / $
:
15 000 5 000 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
پارکینگ شخصی
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
حوض
Data:
مساحت: 450 مترمکعب.
مساحت زمین: 800 مترمکعب.
اتاقها: 7
اتاق خواب: 5
دستشویی: 3
ایوان: 50 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: عالی
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...