کرایه ای منزل شخصی
ID: 83799
27
2021-02-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - کاکلبی
:
0 0 / $
:
9 900 3 300 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
حمام
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
حوض
Data:
مساحت: 370 مترمکعب.
مساحت زمین: 700 مترمکعب.
اتاقها: 6
اتاق خواب: 4
دستشویی: 3
حیاط: 30 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...