کرایه ای خانه
ID: 83798
26
2021-02-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - تساوکیسی
:
0 0 / $
:
5 100 1 700 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
نگهبان
Data:
مساحت: 135 مترمکعب.
مساحت زمین: 300 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 3)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
دستشویی: 2
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...