کرایه ای خانه
ID: 83796
19
2021-02-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سولولاکی
Street - کوچه بتلمی
:
0 0 / $
:
1 800 600 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
Data:
مساحت: 65 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 3)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...