کرایه ای خانه
ID: 83795
13
2021-02-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ورا
Street - خیابان گامباشیدزه
:
0 0 / $
:
750 250 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 40 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 6)
اتاقها: 1
دستشویی: 1
حیاط: 7 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...