فروشی خانه
ID: 83790
27
2021-02-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان پالیاشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
210 000 70 000 / $
مترمکعب. = 2 000 667 / $
Options:
کولر
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 105 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 6)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: قدیمی باسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...