فروشی خانه
ID: 83789
21
2021-02-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دامنه های نوتسبیدزه
Street - خیابان گ.ژخنتی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
267 000 89 000 / $
مترمکعب. = 3 000 1 000 / $
Options:
کولر
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 89 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 6)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...