فروشی خانه
ID: 83788
27
2021-02-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان پالیاشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 161 000 387 000 / $
مترمکعب. = 5 555 1 852 / $
Options:
کولر
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 209 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 10)
اتاقها: 5
اتاق خواب: 4
دستشویی: 3
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...