فروشی خانه
ID: 83155
24
2020-11-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان پکینی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
330 000 110 000 / $
مترمکعب. = 3 474 1 158 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 95 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 7)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...