فروشی خانه
ID: 83154
23
2020-11-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان پکینی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
124 500 41 500 / $
مترمکعب. = 3 192 1 064 / $
Options:
اسانسور
Data:
مساحت: 39 مترمکعب.
طبقه: 11 (Total 11)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...