فروشی خانه
ID: 83150
24
2020-11-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان اصلی واجا پشولا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
174 000 58 000 / $
مترمکعب. = 2 320 773 / $
Options:
کولر
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 75 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 6)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...