کرایه ای خانه
ID: 83147
26
2020-11-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان گوتوا
:
0 0 / $
:
900 300 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 62 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 8)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...